GDPR

L-Entitlement Unit għandu l-obbligu li jipproċessa informazzjoni skond ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (UE) 2016/679 u l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 586), l-imsemmija Ordinanza u leġiżlazzjoni sussidjarja oħra.

Id-Direttorat għall-Finanzjament tal-Kura tas-Saħħa u l-Entitlement Unit ingħata ċ-ċertifikat tal-ISO 27001. Dan l-istandard jiffoka fuq is-sigurtà tal-informazzjoni u jassigura konformità msaħħa mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u leġiżlazzjoni oħra.

Was this Helpful? / Dil-paġna kienet ta’ għajnuna?
Details / Dettalji

Din il-paġna ġiet aġġornata fis-27 ta ’Novembru 2019
Skip to content